RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA Ispis

Tržišna konkurentnost isključivo ovisi o sposobnosti prilagodbe različitim proizvodnim zahtjevima. Za ostvarivanje fleksibilne proizvodnje te primjenu novih materijala potrebno je svakodnevno razvijati nove tehnološke postupke.

Razvoj novih tehnologija je proces istraživanja i razvoja tehnologija. Mnoge tehnologije koje su poznate na teorijskoj osnovi mogu se u procesu njihova razvoja primijeniti u svakodnevnoj proizvodnji čineći tako proizvod zanimljiviji tržištu. Proces razvoja novih tehnologija bazira se na razvoju novih proizvoda i započinje idejom koja se podvrgava istraživanju i razvoju te na kraju bude primjenjiva u proizvodom procesu.